پرینت

دانلود نرم افزارهای تابلو روان و تلویزیون شهری

لوگونام نرم افزارشرکت سازندهحجمدانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار HD2013 HD2014_V1.01.539 Huidu Controllers 5.99MB لينک دانلود
دانلود نرم افزار HD2013  HD2013_V4.16 Huidu Controllers  4.64MB  لينک دانلود
دانلود نرم افزار HD2014 LedArt.1.2.1.15 Huidu Controllers 49.8MB لينک دانلود
دانلود نرم افزار LEDArt Led Editor V9 Xixun Controllers 70.9MB لينک دانلود
دانلود نرم افزار LEDCenter LED Set V2.0 Xixun Controllers 4.14MB لينک دانلود
دانلود نرم افزار LEDSet SWiSH Max3 SWiSH Zone 37.4MB لينک دانلود

 

* جهت دانلود آموزش نرم افزارهای فوق به قسمت دانلود مقالات آموزشی مراجعه شود.